Finland

Finland

 
 
News from Finland
 
Tekes has a funding program called “Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa” that is directed for the Finnish universities and research institutes. Results of the projects under this program are aimed to be commercialised and thus projects need to include business development, market and customer potential analysis as well as commercialisation planning. The planning phase of the funding application already needs to include also initial market and customer surveys as well as a plan for commercialisation routes.
SSC has the expertise in helping scientists to include all the market and business information required into their funding application as well as participating as outsourced resource into the project after the positive funding decision is received by the scientists.
 
1 Nov 2015
The Finnish office has now opened!

Ensimmäinen tavoitteemme on lanseerata SSC-kansainvälistymisohjelma, joka auttaa nuoria yrityksiä tuomaan uusia tuotteita markkinoille sekä pääsemään kansainvälisille markkinoille. Autamme yrityksiä rakentamaan IP strategian, selvittämään ja varmistamaan markkinatilanteen, parantamaan yrityksen viestintää ja varmistamaan että yrityksen tuote on asiakkaille paras mahdollinen. Autamme myös laajentamaan verkostojanne, varmistamaan avainkumppanuudet sekä varmistamaan tärkeät edelläkävijät ja asiakkaat.

Lisätietoa palveluistamme saatte SSC FI Oy:n Anna-Marja Hoffrénilta, email: anna-marja.hoffren(at)strategicscientific.com tai puhelin: 045-278 2595
 
Our first ambition is to launch SSC-Internationalisation. This is a program to help young companies bring new products to market and achieve international sales. We help you with your IP strategy, help you confirm market interest, improve your communication and ensure that your product is the best it can be for your customers. We will also help you expand your network, secure key-partnerships and get important early adopter clients and customers.

If you would like more information, please contact Anna-Marja Hoffrén, Managing Director of SSC FI, email: anna-marja.hoffren(at)strategicscientific.com or phone: +358-45-278 2595.

Share this with your social network