Linkitämme innovaattorit uusien markkinoiden, asiakkaiden ja rahoituksen kanssa.
Voimme linkittää sinut - ota meihin yhteyttä jo tänään.

MITEN VOIMME AUTTAA

Strategic Scientific Consulting Finland Oy (SSC-FI):llä on erittäin hyvä tuntemus Business Finlandin suomalaisille organisaatioille tarjoamista rahoitusinstrumenteista. SSC-FI on myös yksi Innovaatiosetelin ja Kansainvälistymiskonsultoinnin palveluntarjoajista.

Strategic Scientific Consulting Finland Oy (SSC-FI) has an extensive experience on Business Finland funding and being a service provider of Innovation Voucher and Internationalisation support.

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.

SSC-FI on yksi Innovaatiosetelin palveluntuottajista. Jos kiinnostuit ja tarvitset apua, ota yhteyttä.

The innovation voucher is intended for Finnish SMEs engaged in well-established business and who have a new product or service idea with international growth potential and for which the company needs external expertise.

SSC-FI is a service provider of innovation voucher. If you got interested and need help, contact us.

Kansainvälistymisasiantuntijatuki. Jos yrityksenne tarvitsee tukea kansainvälistymiseen, autamme mielellämme. Voimme esimerkiksi, yhdessä yrityksenne kanssa suunnitella kansainvälistymisstrategian, tehdä markkina-arvioselvityksen, etsiä sopivia partnereita ja asiakkaita tai kehittää myynti kanavia.

SSC-FI on yksi Business Finlandin evaluoimista kansainvälistymiskonsulteista ja löydät meidät heidän Expert Search Service’stä. Jos kaipaat apua, ota meihin yhteyttä.

Internationationalisation support. If your company needs internationalisation help/support, we are happy to help you. We can together with you, for example plan an internationalisation strategy, conduct market research, find partners and customers and develop sales channels.

We are one of the Internationalisation Consultants evaluated by Business Finland and you can find us in their Expert Search Service. If you need help, contact us.

Research to Business (aiemmin Tutli) rahoitus

Business Finladin Research to Business (R2B) -rahoitus on tarkoitettu suomalaisille julkisten tutkimusorganisaatioiden tutkimusryhmille ja tutkijoille, joilla on halu rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät ideat.

SSC-FI:lla on erittäin paljon kokemusta R2B-rahoitusinstrumentista. Olemme tukeneet useissa rahoitushakemusten kaupallistamisosioiden tekemisessä ja osallistuneet rahoitettujen projektien kaupallistamisosioiden valmistamiseen.

Olemme auttaneet useiden hakemusten valmistelussa, jotka ovat onnistuneet saamaan rahoituksen. Vielä useammin olemme olleet mukana rahoitetuissa projekteissa evaluoimassa innovaatioiden liiketoimintapotentiaalia.

Kun kaipaat apua hakemuksen tekemisessä ja/tai rahoituksen saaneen projektin kaupallistamisosioiden toteuttamisessa, ole yhteydessä Anna-Marjaan.

Research to Business (previously Tutli) funding

Research to Business (R2B) funding is intended for Finnish public research groups and researchers in public research organizations, who want to build new business based on their research and make it real by commercializing their idea.

SSC-FI has an extensive experience working in Business Finland R2B-funding projects.

SSC-FI has the expertise in helping scientists to include all the market and business information required into their funding application as well as participating as outsourced resource into the project after the positive funding decision is received by the scientists.

SSC-FI has helped in preparation of several funding applications that have succeeded to receive funding. We have even more funded projects where we have helped to evaluate the business potentials of the innovations.

When you need help with the preparation of the funding application and/or utilising the commercialisation parts of already funded project, contact Anna-Marja.

GET IN TOUCH

UK
+44(0)7968 963 612
[email protected]

OTA YHTEYTTÄ

FINLAND
+358 45 278 2595
[email protected]

GET IN TOUCH

UK
+44(0)7968 963 612
Email SSC UK

OTA YHTEYTTÄ

FINLAND
+358 45 278 2595
Email SSC FI